dagerotipija

  • Ovo je najstarija fotografija sa čovekom

    Crno-bela fotografija koja prikazuje scenu napuštenog grada smatra se najstarijom sačuvanom fotografijom na kojoj je ovekovečen čovek. Fotografija je snimljena u Parizu 1838. godine. Čovek na slici, kojeg je teško uočiti na prvi pogled, čini se, čisti svoje cipele. Pretpostavlja se da je tu i druga osoba, ulični čistač cipela, iako je teško odrediti da li se vide dve osobe ili samo jedna.